Palliatieve zorg

Palliatieve zorg omvat alle zorg die iemand krijgt vanaf het moment dat duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is.

Wat is palliatieve zorg

Palliatieve zorg is er voor mensen die een ziekte hebben die niet meer te genezen is en waaraan de patiënt ook zal komen te overlijden. Palliatieve zorg wordt ook wel ‘totale zorg’ genoemd omdat het heel veel omvattend is. Denk hierbij aan zorg om pijn te voorkomen of te verlichten, maar ook geestelijke zorg valt onder palliatieve zorg. Het doel van deze zorg is om mensen in hun laatste levensfase een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. De zorg is er niet alleen voor de patiënt maar ook voor de directe naasten. Want ook directe naasten van iemand die ongeneeslijk ziek is hebben vaak ondersteuning nodig.

Verschil palliatieve zorg en terminale zorg

Palliatieve zorg omvat alle zorg die iemand krijgt vanaf het moment dat duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is. Terminale zorg is het laatste onderdeel van de palliatieve zorg. Men spreekt van terminale zorg als wordt verwacht dat iemand binnen korte tijd zal komen te overlijden.

Waar krijg je palliatieve zorg

Veel mensen willen hun laatste levensfase thuis doorbrengen. Wanneer er thuis voldoende zorg geregeld kan worden kan dat vaak ook. Op die manier kan iemand in zijn of haar eigen vertrouwde thuisomgeving sterven. Vaak wordt er dan gebruik gemaakt van een combinatie van zorg door de huisarts, thuiszorg en mantelzorgers. Mantelzorgers zijn familieleden, vrienden, kennissen of buren die iemand die ziek is verzorgen. Dit is zorg waar niet voor betaald wordt. Mensen die hun laatste levensfase niet thuis kunnen doorbrengen gaan doorgaans naar een hospice.

Hospice Amsterdam

In een hospice is alle zorg aanwezig voor mensen in hun laatste levensfase. De sfeer is doorgaans huiselijker en er is veel ruimte en aandacht voor de naasten van de zieke. Er zijn verschillende hospices is Amsterdam.

Leo Polak palliatieve unit
Saaftingestraat 8
1069 BW Amsterdam
(020) 756 25 00
www.amstelring.nl/leo-polak-palliatieve-zorg

Zorg Herberg Oostpoort
Polderweg 452
1093 KP Amsterdam
(020) 756 13 34
www.amstelring.nl/zorgherberg-palliatieve-zorg

Joods Hospice Immanuel
Amstelveenseweg 665
1081JD Amsterdam
(020) 44 20 676
www.joodshospiceimmanuel.nl

Het Lindenhofje (voor kinderen)
Lindengracht 94 – 112
1015 KK Amsterdam
Tel: 020-6271873
www.legerdesheils.nl/goodwillcentra-amsterdam/lindenhofje

Hospice Kuria
Valeriusplein 6
1075 BG Amsterdam
Tel.: 020 679 07 97
www.kuria.nl/hospice/wonen-in-kuria

Hospice Veerhuis
Vincent van Goghstraat 1-3
1072 KJ Amsterdam
Telefoon: 020 671 36 81
www.hospiceveerhuis.nl


Een Amsterdammer blijft een Amsterdammer